Login
 
Username:
Password:
 
สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน ติดต่อ
044-233000 ต่อ 2353
หรือ facebook/แผนกงานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา

ค้นหาและลงทะเบียนกิจกรรม
ข่าว / ประกาศ

ข่าวประกาศจากแผนกงานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา

  Download คู่มือกิจกรรมนักศึกษา ปีการศึกษา 2557 (ฉบับ pdf)
นักศึกษาสามารถดาวน์โหลด คู่มือกิจกรรมนักศึกษา ปีการศึกษา 2557 ในรูปแบบ .pdf ได้แล้วค่ะ  https://drive.google.com/file/d/0B8r4jdF0krlPWTloNkdkeU81WkU/view?usp=sharing ...
   
  นักศึกษาใหม่ รหัสปี 57 สมัครระบบลงทะเบียนกิจกรรมนักศึกษาออนไลน์
นักศึกษาใหม่ รหัสปี 57 สมัครระบบลงทะเบียนกิจกรรมนักศึกษาออนไลน์ด้วยค่ะ น้องๆนักศึกษาใหม่ สมัครระบบลงทะเบียนกิจกรรมนักศึกษาออนไลน์ด้วยนะคะ เพื่อข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมของน้องๆจะได้ครบถ้วน ตามที่น้องๆได้เข้ากิจกรรมไปค่ะ สามารถดูขั้นตอนการสมัครระบบลงทะเบียนกิจกรรมนักศึกษาออนไลน์ ได้จากคู่มือกิจกรรมนักศึกษา ปีการศึกษา 2557 (ที่นักศึกษาได้รับในวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันที่ 7 ส.ค. 57) หน้าที่ 40-42 ค่ะ หรือจาก Link นี้ค่ะ https://docs.google.com/file/d/0B8r4jdF0krlPN1hjU3ROUWJGdDQ/edit     ...
   
  Fan page แผนกงานกิจกรรมนักศึกษา
อีกหนึ่งช่องทางในการติดตามข้อมูลข่าวสารงานกิจกรรมนักศึกษา มทร.อีสาน   https://www.facebook.com/rmuti.studentactivity   ...
   
  นักศึกษาที่มีความประสงค์ขอรับใบแสดงผลการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา ติดต่อได้ที่แผนกงานกิจกรรมนักศึกษา
นักศึกษาที่มีความประสงค์ขอรับใบแสดงผลการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา สามารถติดต่อขอแบบคำร้องขอใบแสดงผลการเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่แผนกงานกิจกรรมนักศึกษา อาคารกองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2 หลักฐาน - แบบคำร้องขอใบแสดงผลการเข้าร่วมกิจกรรมที่กรอกเรียบร้อยแล้ว - รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว  จำนวน 2 ใบ  - หลักฐานการชำระเงินฉบับล่ะ 20 บาท (ชำระเงินที่กองคลัง) - หลักฐานสำหรับนักศึกษาที่มีรางวัล / ผลงานดีเด่น / ผู้นำนักศึกษา / ผู้สร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัย (แนบเอกสาร / รูปถ่ายถ้ามี) *ในกรณีรับแทน ต้องมีสำเนาบัตรประชาชน มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ...
   
  นักศึกษาสามารถตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรม
นักศึกษาสามารถตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรม คลิกที่เมนูตรวจสอบจบ หากนักศึกษาคนใดที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิกให้รีบทำการสมัครด่วนผ่านเว็บไซต์ คลิกที่สมัครสมาชิก หากมีปัญหาในการเข้าระบบสามารถติดต่อได้ที่กองพัฒนานักศึกษา  แผนกกิจกรรมนักศึกษา  ชั้น 2 หรือติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ภายใน 2353   ...
   

   
อ่านข่าว / ประกาศทั้งหมด  

 

กองพัฒนานักศึกษา (ฝ่ายกีฬาและกิจกรรมนักศึกษา)
744 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร. 044-233000 ต่อ 2353, โทรสาร. 044-253965
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน