Login
 
Username:
Password:
 
สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน ติดต่อ
044-233000 ต่อ 2353
หรือ facebook/แผนกงานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา

ค้นหาและลงทะเบียนกิจกรรม
ข่าว / ประกาศ

 
จัดการกิจกรรม
 
ค้นหา กิจกรรม
ชื่อ กิจกรรม :
ประเภทกิจกรรม :
ปีการศึกษา :
สถานะ :
 
 
ผลลัพธ์จากการค้นหา : 2814 / 2814
 
No. รหัสกิจกรรม ชื่อกิจกรรม ประเภทกิจกรรม ปีการศึกษา สถานะ
1. 532-150-27-3-2-01    เต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ กิจกรรมเลือกเข้าร่วม - HD ด้านการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพกายและสุขภาพจิต 2 / 2553
2. 532-150-27-3-2-02    เต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ กิจกรรมเลือกเข้าร่วม - HD ด้านการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพกายและสุขภาพจิต 2 / 2553
3. 532-150-27-3-2-03    เต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ กิจกรรมเลือกเข้าร่วม - HD ด้านการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพกายและสุขภาพจิต 2 / 2553
4. 532-150-27-3-2-04    เต้นแอโรบิคเพื่อสุภาพ กิจกรรมเลือกเข้าร่วม - HD ด้านการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพกายและสุขภาพจิต 2 / 2553
5. 532-150-27-3-2-05    เต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ กิจกรรมเลือกเข้าร่วม - HD ด้านการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพกายและสุขภาพจิต 2 / 2553
6. 531-600-07-3-5-04    อารยธรรมไทย กิจกรรมเลือกเข้าร่วม - CD ด้านการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 2 / 2553
7. 532-154-04-1-1-05    การแข่งขันฟุตบอลประเพณีชิงโล่พระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ครั้งที่ 44 กิจกรรมบังคับ 2 / 2553
8. 532-152-03-2-5-04    ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2553 กิจกรรมบังคับเลือก 2 / 2553
9. 532-150-26-3-5-03    เทิดพระเกียรติวันพ่อแห่งชาติ กิจกรรมเลือกเข้าร่วม - CD ด้านการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 2 / 2553
10. 532-521-16-3-2-05    กีฬาสัมพันธ์น้องพี่สาขาวิชาการบัญชี กิจกรรมเลือกเข้าร่วม - HD ด้านการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพกายและสุขภาพจิต 2 / 2553
11. 532-521-18-3-3-03    สานสัมพันธ์เหล่าบัญชีคืนถิ่น ปีการศึกษา 2553 กิจกรรมเลือกเข้าร่วม - AD ด้านการส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางวิชาการหรือวิชาชีพ 2 / 2553
12. 531-150-33-3-5-04    ร่วมจิตน้อมเกล้าฯ วันสถาปนาราชมงคลอีสาน พ.ศ.2554 กิจกรรมเลือกเข้าร่วม - CD ด้านการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 2 / 2553
13. 532-150-48-3-5-05    ปลูกต้นไม้ ลดโลกร้อน ถวายพ่อ ปีการศึกษา 2553 กิจกรรมเลือกเข้าร่วม - CD ด้านการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 2 / 2553
14. 532-521-19-3-4-10    ปฏิบัติธรรม ณ วัดแดนสงบอาสภาราม กิจกรรมเลือกเข้าร่วม - MD ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม 2 / 2553
15. 532-521-20-3-4-03    ธรรมะเดลิเวอร์รี่ โดยพระมหาสมปอง ตาลปุตโต ประจำปี 2553 กิจกรรมเลือกเข้าร่วม - MD ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม 2 / 2553
16. 532-700-03-3-5-03    ร่วมปลูกจิตสำนึกวัยรุ่นรักศิลปะและวัฒนธรรมไทยส่งเสริมพุทธศาสนา กิจกรรมเลือกเข้าร่วม - CD ด้านการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 2 / 2553
17. 531-700-13-3-3-05    ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยหลังน้ำลด (ปี พ.ศ. 2553) กิจกรรมเลือกเข้าร่วม - AD ด้านการส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางวิชาการหรือวิชาชีพ 2 / 2553
18. 532-150-22-3-2-04    กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 38 รอบคัดเลือก กิจกรรมเลือกเข้าร่วม - HD ด้านการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพกายและสุขภาพจิต 2 / 2553
19. 531-150-31-3-2-04    กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 38 รอบมหกรรม กิจกรรมเลือกเข้าร่วม - HD ด้านการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพกายและสุขภาพจิต 2 / 2553
20. 532-150-29-3-3-02    อบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น กิจกรรมเลือกเข้าร่วม - AD ด้านการส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางวิชาการหรือวิชาชีพ 2 / 2553
21. 532-154-04-1-1-15    การแข่งขันฟุตบอลประเพณีชิงโล่พระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ครั้งที่ 44 กิจกรรมบังคับ 2 / 2553
22. 532-154-04-1-1-25    การแข่งขันฟุตบอลประเพณีชิงโล่พระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ครั้งที่ 44 กิจกรรมบังคับ 2 / 2553
23. 532-700-02-3-4-04    ค่ายพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 2553 กิจกรรมเลือกเข้าร่วม - MD ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม 2 / 2553
24. 532-500-03-3-5-02    เปิดโลกศิลปวัฒนธรรมย้อนยุค ตอนตำนานตลาดน้ำ กิจกรรมเลือกเข้าร่วม - CD ด้านการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 2 / 2553
25. 531-532-56-3-2-03    กีฬาสานสัมพันธ์น้องพี่สาขาวิชาการจัดการ กิจกรรมเลือกเข้าร่วม - HD ด้านการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพกายและสุขภาพจิต 2 / 2553
26. 531-532-57-3-1-03    Goodbye Senior สาขาวิชาการจัดการ กิจกรรมเลือกเข้าร่วม - PD ด้านการบำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 2 / 2553
27. 531-150-23-3-5-04    รำงานสืบสานวัฒนธรรม 5 วิทยาเขต จังหวัดกาฬสินธุ์ กิจกรรมเลือกเข้าร่วม - CD ด้านการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 2 / 2553
28. 532-531-52-3-1-03    Goodbye Senior สาขาระบบสารสนเทศ กิจกรรมเลือกเข้าร่วม - PD ด้านการบำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 2 / 2553
29. 531-531-40-3-5-03    รักแม่แบบมีสาระ ปีการศึกษา 2553 กิจกรรมเลือกเข้าร่วม - CD ด้านการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 2 / 2553
30. 532-531-38-3-2-03    กีฬาสานสัมพันธ์สาขาวิชาระบบสารสนเทศ ปี2553 กิจกรรมเลือกเข้าร่วม - HD ด้านการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพกายและสุขภาพจิต 2 / 2553

               
หน้าที่ 1 จาก 94 [ 2814 ระเบียน ] ไปยังหน้า:  
แสดง แถวใน 1 หน้า
 

กองพัฒนานักศึกษา (ฝ่ายกีฬาและกิจกรรมนักศึกษา)
744 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร. 044-233000 ต่อ 2353, โทรสาร. 044-253965
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน