Login
 
Username:
Password:
 
สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน ติดต่อ
044-233000 ต่อ 2353
หรือ facebook/แผนกงานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา

ค้นหาและลงทะเบียนกิจกรรม
ข่าว / ประกาศ

 
ข่าว / ประกาศ
 
No. ชื่อ ข่าว / ประกาศ วันที่โพสท์
1.
  นักศึกษาที่เข้าใช้ระบบกิจกรรมไม่ได้
นักศึกษาที่เข้าใช้ระบบกิจกรรมไม่ได้ เช่น สมัครไม่ทัน สมัครผิด หรือลืมรหัสผ่าน ให้ติดต่อขอแก้ไขด้วยตนเองที่ แผนกงานกิจกรรมนักศึกษา ชั้น 2 กองพัฒนานักศึกษาในวัน เวลา ราชการ เนื่องจากรหัสผ่านเป็นความล...
28 พฤศจิกายน 2561
2.
  Download คู่มือกิจกรรมนักศึกษา ปีการศึกษา 2562 (ฉบับ PDF)
คู่มือกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ดาวน์โหลด ฉบับ pfd.https://drive.google.com/file/d/18noPT3eFss79OZO7q84ZFQ4MIri8yvBH/view?usp=sharing ...
20 มิถุนายน 2562
3.
  Download คู่มือกิจกรรมนักศึกษา ปีการศึกษา 2560 (ฉบับ PDF)
นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดคู่มือกิจกรรมนักศึกษา ปีการศึกษา 2560 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเข้าร่วมกิจกรรมประจำปีการศึกษา 2560     ดาวน์โหลดฉบับ pdf >> https://drive.goo...
29 มิถุนายน 2560
4.
  การสมัครสมาชิกระบบลงทะเบียนกิจกรรมนักศึกษา สำหรับนักศึกษาใหม่ (รหัส 62)
วิธีการสมัครกิจกรรมออนไลน์  เนื่องจากรหัสนักศึกษาใหม่ (รหัส 62) ได้มีการปรับลดรหัสนักศึกษาให้เหลือ 12 หลัก (จากเดิมรหัสนักศึกษาเก่า มี 13 หลัก) ทำให้ส่งผลต่อการสมัครสมาชิกในระบบลงทะเบียนกิ...
08 สิงหาคม 2558
5.
  ระบบลงทะเบียนกิจกรรมนักศึกษาออนไลน์อยู่ในระหว่างการปรับปรุง
ตอนนี้ระบบลงทะเบียนกิจกรรมนักศึกษาออนไลน์อยู่ในระหว่างปรับปรุงนะคะ ทำให้ข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาบางคนหายไป หรือไม่แสดงข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรม ถ้าระบบลงทะเบียนกิจกรรมนักศึกษาออนไลน์ด...
24 กรกฎาคม 2557
6.
  Download คู่มือกิจกรรมนักศึกษา ปีการศึกษา 2557 (ฉบับ pdf)
นักศึกษาสามารถดาวน์โหลด คู่มือกิจกรรมนักศึกษา ปีการศึกษา 2557 ในรูปแบบ .pdf ได้แล้วค่ะ  https://drive.google.com/file/d/0B8r4jdF0krlPWTloNkdkeU81WkU/view?usp=sharing ...
06 ตุลาคม 2557
7.
  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดกิจกรรมการประดิษฐ์กระทงของนักศึกษา ประจำปี 2557
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดกิจกรรมการประดิษฐ์กระทงของนักศึกษา ประจำปี 2557   นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดประกาศมหาวิทยาลัยได้ที่นี่ค่ะ http://www.rmuti....
30 กันยายน 2557
8.
  นักศึกษาใหม่ รหัสปี 57 สมัครระบบลงทะเบียนกิจกรรมนักศึกษาออนไลน์
นักศึกษาใหม่ รหัสปี 57 สมัครระบบลงทะเบียนกิจกรรมนักศึกษาออนไลน์ด้วยค่ะ น้องๆนักศึกษาใหม่ สมัครระบบลงทะเบียนกิจกรรมนักศึกษาออนไลน์ด้วยนะคะ เพื่อข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมของน้องๆจะได้ครบถ้วน ตาม...
20 สิงหาคม 2557
9.
  Fan page แผนกงานกิจกรรมนักศึกษา
อีกหนึ่งช่องทางในการติดตามข้อมูลข่าวสารงานกิจกรรมนักศึกษา มทร.อีสาน   https://www.facebook.com/rmuti.studentactivity   ...
26 ธันวาคม 2556
10.
  ขอเชิญนักศึกษาใช้สิทธิเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษาศูนย์กลาง มทร.อีสาน ปีการศึกษา 2557
ขอเชิญนักศึกษาใช้สิทธิเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ศูนย์กลาง มทร.อีสาน ปีการศึกษา 2557 ในวันพุธที่ 11 และ วันเสาร์ที่ 14  ธันวาคม 2556 สำหรับนักศึกษา  เลือกตั้งในวันศุกร์ที่ 11 ...
27 พฤศจิกายน 2556
11.
  Download คู่มือกิจกรรมนักศึกษา ปีการศึกษา 2556 (ฉบับ .PDF)
นักศึกษาสามารถดาวน์โหลด คู่มือกิจกรรมนักศึกษา ปีการศึกษา 2556 ในรูปแบบ .pdf ได้แล้วค่ะ >> Download   ...
27 พฤศจิกายน 2556
12.
  นักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2556 สมัครระบบลงทะเบียนกิจกรรมนักศึกษาออนไลน์
นักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2556 สามารถสมัครระบบลงทะเบียนกิจกรรมนักศึกษาออนไลน์ได้แล้วค่ะ เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบข้อมูลหน่วยกิจกรรมสะสม ที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมของตัวเอง Download วิธีการส...
29 พฤษภาคม 2556
13.
  เรื่องการสมัครระบบกิจกรรมออนไลน์
ด่วนมาก นักศึกษาที่ทำการสมัครระบบกิจกรรม ภายหลังสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2555 ให้ติดต่อกลับที่แผนกงานกิจกรรมนักศึกษา หาก ไม่มาติดต่อ จะไม่มีผลการเข้าร่วมกิจกรรมขึ้นในระบบ   ...
26 ตุลาคม 2555
14.
  นักศึกษาที่มีความประสงค์ขอรับใบแสดงผลการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา ติดต่อได้ที่แผนกงานกิจกรรมนักศึกษา
นักศึกษาที่มีความประสงค์ขอรับใบแสดงผลการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา สามารถติดต่อขอแบบคำร้องขอใบแสดงผลการเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่แผนกงานกิจกรรมนักศึกษา อาคารกองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2 หลักฐาน - แ...
17 เมษายน 2555
15.
  นักศึกษา รหัสปี 53 ที่แจ้งจบการศึกษาปีการศึกษา 2554 และนักศึกษาที่คาดว่าจะจบช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน ให้คลิกที่เมนูขอใบคำร้อง
นักศึกษา รหัสปี 53 ที่แจ้งจบการศึกษาปีการศึกษา 2554 และนักศึกษาที่คาดว่าจะจบช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน ปี 2554 ที่มีหน่วยกิจกรรมครบตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด  ให้นักศึกษา คลิกที่เมนูขอใบคำร้...
13 มีนาคม 2555
               
หน้าที่ 1 จาก 2 [ 22 ระเบียน ] ไปยังหน้า:  


กองพัฒนานักศึกษา (ฝ่ายกีฬาและกิจกรรมนักศึกษา)
744 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร. 044-233000 ต่อ 2353, โทรสาร. 044-253965
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน