Login
 
Username:
Password:
 
สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน ติดต่อ
044-233000 ต่อ 2353
หรือ facebook/แผนกงานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา

ค้นหาและลงทะเบียนกิจกรรม
ข่าว / ประกาศ

 
ข่าว / ประกาศ
 
No. ชื่อ ข่าว / ประกาศ วันที่โพสท์
16.
  นักศึกษาที่มีความประสงค์ขอรับใบแสดงผลการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา ติดต่อได้ที่แผนกงานกิจกรรมนักศึกษา
นักศึกษาที่มีความประสงค์ขอรับใบแสดงผลการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา สามารถติดต่อขอแบบคำร้องขอใบแสดงผลการเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่แผนกงานกิจกรรมนักศึกษา อาคารกองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2 หลักฐาน - แ...
17 เมษายน 2555
17.
  นักศึกษา รหัสปี 53 ที่แจ้งจบการศึกษาปีการศึกษา 2554 และนักศึกษาที่คาดว่าจะจบช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน ให้คลิกที่เมนูขอใบคำร้อง
นักศึกษา รหัสปี 53 ที่แจ้งจบการศึกษาปีการศึกษา 2554 และนักศึกษาที่คาดว่าจะจบช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน ปี 2554 ที่มีหน่วยกิจกรรมครบตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด  ให้นักศึกษา คลิกที่เมนูขอใบคำร้...
13 มีนาคม 2555
18.
  ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่ไม่ผ่านกิจกรรม ระดับ ปวส.ที่จะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2554
ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่ไม่ผ่านกิจกรรม ระดับประกาศนียบัตรชั้นสูงที่จะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2554  คลิก! ...
21 กุมภาพันธ์ 2555
19.
  ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่ไม่ผ่านกิจกรรม ระดับปริญญาตรีที่จะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2554
ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่ไม่ผ่านหน่วยกิจกรรม ระดับปริญญาตรีที่จะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2554 คลิก! ...
17 กุมภาพันธ์ 2555
20.
  ติดตามข่าวสาร จากแผนกงานกิจกรรม คลิกที่นี่
นักศึกษาสามารถติดตามข่าวสาร  การทำกิจกรรม/โครงการ การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  ได้ที่ facebook/แผนกงานกิจกรรม กองพัฒนานักศึกษา ...
29 กันยายน 2554
21.
  นักศึกษาปี 53 มีข้อสงสัย ปัญหา ติดต่อที่แผนกงานกิจกรรม อาคารกิจการนักศึกษา
นักศึกษา ปี 53  ที่มีข้อสงสัย  หรือ ปัญหา  ติดต่อที่แผนกงานกิจกรรม อาคารกิจการนักศึกษา ชั้น 2 นักศึกษาที่พิมพ์ชื่อผิด  ใส่ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ  เข้าระบบไม่ได้  ...
13 กันยายน 2554
22.
  นักศึกษาสามารถตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรม
นักศึกษาสามารถตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรม คลิกที่เมนูตรวจสอบจบ หากนักศึกษาคนใดที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิกให้รีบทำการสมัครด่วนผ่านเว็บไซต์ คลิกที่สมัครสมาชิก หากมีปัญหาในการเข้าระบบสามารถติดต่อได้...
25 สิงหาคม 2554
23.
  ถาม & ตอบ ปัญหาและข้อสงสัย
ถาม & ตอบ  ปัญหาและข้อสงสัย   1. ลงทะเบียนกิจกรรมเกินจะทำอย่างๆไร? มีผลร้ายแรงหรือไม่? ตอบ ... สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนกิจกรรมเกิน  เนื่องจากคลิกลงทะเบียนกิจกรรมทุก...
24 มิถุนายน 2554
24.
  ระบบลงทะเบียนกิจกรรมนักศึกษาเปิดให้ใช้งานแล้ว
ขอเชิญนักศึกษาเข้าใช้ระบบลงทะเบียนกิจกรรมนักศึกษาได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป   ...
28 เมษายน 2554
               
หน้าที่ 2 จาก 2 [ 24 ระเบียน ] ไปยังหน้า:  


กองพัฒนานักศึกษา (ฝ่ายกีฬาและกิจกรรมนักศึกษา)
744 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร. 044-233000 ต่อ 2353, โทรสาร. 044-253965
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน