Login
 
Username:
Password:
 
สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน ติดต่อ
044-233000 ต่อ 2353
หรือ facebook/แผนกงานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา

ค้นหาและลงทะเบียนกิจกรรม
ข่าว / ประกาศ

 
ข่าว / ประกาศ
 
No. ชื่อ ข่าว / ประกาศ วันที่โพสท์
16.
  ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่ไม่ผ่านกิจกรรม ระดับ ปวส.ที่จะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2554
ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่ไม่ผ่านกิจกรรม ระดับประกาศนียบัตรชั้นสูงที่จะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2554  คลิก! ...
21 กุมภาพันธ์ 2555
17.
  ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่ไม่ผ่านกิจกรรม ระดับปริญญาตรีที่จะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2554
ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่ไม่ผ่านหน่วยกิจกรรม ระดับปริญญาตรีที่จะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2554 คลิก! ...
17 กุมภาพันธ์ 2555
18.
  ติดตามข่าวสาร จากแผนกงานกิจกรรม คลิกที่นี่
นักศึกษาสามารถติดตามข่าวสาร  การทำกิจกรรม/โครงการ การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  ได้ที่ facebook/แผนกงานกิจกรรม กองพัฒนานักศึกษา ...
29 กันยายน 2554
19.
  นักศึกษาปี 53 มีข้อสงสัย ปัญหา ติดต่อที่แผนกงานกิจกรรม อาคารกิจการนักศึกษา
นักศึกษา ปี 53  ที่มีข้อสงสัย  หรือ ปัญหา  ติดต่อที่แผนกงานกิจกรรม อาคารกิจการนักศึกษา ชั้น 2 นักศึกษาที่พิมพ์ชื่อผิด  ใส่ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ  เข้าระบบไม่ได้  ...
13 กันยายน 2554
20.
  นักศึกษาสามารถตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรม
นักศึกษาสามารถตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรม คลิกที่เมนูตรวจสอบจบ หากนักศึกษาคนใดที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิกให้รีบทำการสมัครด่วนผ่านเว็บไซต์ คลิกที่สมัครสมาชิก หากมีปัญหาในการเข้าระบบสามารถติดต่อได้...
25 สิงหาคม 2554
21.
  ถาม & ตอบ ปัญหาและข้อสงสัย
ถาม & ตอบ  ปัญหาและข้อสงสัย   1. ลงทะเบียนกิจกรรมเกินจะทำอย่างๆไร? มีผลร้ายแรงหรือไม่? ตอบ ... สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนกิจกรรมเกิน  เนื่องจากคลิกลงทะเบียนกิจกรรมทุก...
24 มิถุนายน 2554
22.
  ระบบลงทะเบียนกิจกรรมนักศึกษาเปิดให้ใช้งานแล้ว
ขอเชิญนักศึกษาเข้าใช้ระบบลงทะเบียนกิจกรรมนักศึกษาได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป   ...
28 เมษายน 2554
               
หน้าที่ 2 จาก 2 [ 22 ระเบียน ] ไปยังหน้า:  


กองพัฒนานักศึกษา (ฝ่ายกีฬาและกิจกรรมนักศึกษา)
744 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร. 044-233000 ต่อ 2353, โทรสาร. 044-253965
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน