Login
 
Username:
Password:
 
สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน ติดต่อ
044-233000 ต่อ 2353
หรือ facebook/แผนกงานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา

ค้นหาและลงทะเบียนกิจกรรม
ข่าว / ประกาศ

     
  นักศึกษา รหัสปี 53 ที่แจ้งจบการศึกษาปีการศึกษา 2554 และนักศึกษาที่คาดว่าจะจบช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน ให้คลิกที่เมนูขอใบคำร้อง  
 
 
     
 

นักศึกษา รหัสปี 53 ที่แจ้งจบการศึกษาปีการศึกษา 2554 และนักศึกษาที่คาดว่าจะจบช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน ปี 2554 ที่มีหน่วยกิจกรรมครบตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด  ให้นักศึกษา คลิกที่เมนูขอใบคำร้อง เพื่อขอใบทรานสคริปท์กิจกรรมนักศึกษา ได้แล้ว  ตั้งแต่บัดนี้  เป็นต้นไป

 

หมายเหตุ :

แผนกงานกิจกรรมจะประกาศให้นักศึกษามารับใบแสดงผลการเข้าร่วมกิจกรรมตามลำดับของการแจ้งจบของนักศึกษาผ่านระบบกิจกรรมนักศึกษาออนไลน์เท่านั้น 

 
     
   


กองพัฒนานักศึกษา (ฝ่ายกีฬาและกิจกรรมนักศึกษา)
744 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร. 044-233000 ต่อ 2353, โทรสาร. 044-253965
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน