Login
 
Username:
Password:
 
สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน ติดต่อ
044-233000 ต่อ 2353
หรือ facebook/แผนกงานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา

ค้นหาและลงทะเบียนกิจกรรม
ข่าว / ประกาศ

     
  เรื่องการสมัครระบบกิจกรรมออนไลน์  
     
 

ด่วนมาก นักศึกษาที่ทำการสมัครระบบกิจกรรม ภายหลังสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2555 ให้ติดต่อกลับที่แผนกงานกิจกรรมนักศึกษา หาก ไม่มาติดต่อ จะไม่มีผลการเข้าร่วมกิจกรรมขึ้นในระบบ

 

 
     
   


กองพัฒนานักศึกษา (ฝ่ายกีฬาและกิจกรรมนักศึกษา)
744 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร. 044-233000 ต่อ 2353, โทรสาร. 044-253965
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน