Login
 
Username:
Password:
 
สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน ติดต่อ
044-233000 ต่อ 2353
หรือ facebook/แผนกงานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา

ค้นหาและลงทะเบียนกิจกรรม
ข่าว / ประกาศ

     
  Download คู่มือกิจกรรมนักศึกษา ปีการศึกษา 2557 (ฉบับ pdf)  
     
 

นักศึกษาสามารถดาวน์โหลด คู่มือกิจกรรมนักศึกษา ปีการศึกษา 2557
ในรูปแบบ .pdf ได้แล้วค่ะ 
https://drive.google.com/file/d/0B8r4jdF0krlPWTloNkdkeU81WkU/view?usp=sharing

 
     
   


กองพัฒนานักศึกษา (ฝ่ายกีฬาและกิจกรรมนักศึกษา)
744 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร. 044-233000 ต่อ 2353, โทรสาร. 044-253965
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน