Login
 
Username:
Password:
 
สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน ติดต่อ
044-233000 ต่อ 2353
หรือ facebook/แผนกงานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา

ค้นหาและลงทะเบียนกิจกรรม
ข่าว / ประกาศ

     
  การสมัครสมาชิกระบบลงทะเบียนกิจกรรมนักศึกษา สำหรับนักศึกษาใหม่ (รหัส 62)  
     
 

วิธีการสมัครกิจกรรมออนไลน์ 

เนื่องจากรหัสนักศึกษาใหม่ (รหัส 62) ได้มีการปรับลดรหัสนักศึกษาให้เหลือ 12 หลัก (จากเดิมรหัสนักศึกษาเก่า มี 13 หลัก) ทำให้ส่งผลต่อการสมัครสมาชิกในระบบลงทะเบียนกิจกรรมของนักศึกษา ทำให้นักศึกษาสมัครระบบ แต่ไม่สามารถ log in เข้าสู่ระบบได้
 
 
ดังนั้น!!!! 
จึงขอให้นักศึกษาใหม่ (รหัส 62) สมัครระบบลงทะเบียนกิจกรรมของนักศึกษาโดย 
- ใส่ 0 (เลขศูนย์) นำหน้ารหัสของนักศึกษา 
- ไม่ต้องใส่เครื่องหมาย - ในช่องชื่อผู้ใช้ (ระบบจะใส่ - ให้อัตโนมัติ)
ดูวิธีสมัครระบบกิจกรรมฯ ได้ที่ Link นี้ >> https://drive.google.com/file/d/0B8r4jdF0krlPdS1jd1RLalJGaDg/view?usp=sharing
 
 
 
การเติม 0 ที่หน้ารหัสนักศึกษา จะใช้เฉพาะที่ระบบกิจกรรมนักศึกษาเท่านั้น กรณีที่นักศึกษาจะใช้รหัสนักศึกษาในการติดต่อราชการ หรือการเรียน ให้ใช้รหัสตามปกติของนักศึกษา (12 หลัก) 
 
 
ขอบคุณค่ะ
 
     
   


กองพัฒนานักศึกษา (ฝ่ายกีฬาและกิจกรรมนักศึกษา)
744 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร. 044-233000 ต่อ 2353, โทรสาร. 044-253965
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน