Login
 
Username:
Password:
 
สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน ติดต่อ
044-233000 ต่อ 2353
หรือ facebook/แผนกงานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา

ค้นหาและลงทะเบียนกิจกรรม
ข่าว / ประกาศ

     
  Download คู่มือกิจกรรมนักศึกษา ปีการศึกษา 2560 (ฉบับ PDF)  
     
 
นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดคู่มือกิจกรรมนักศึกษา ปีการศึกษา 2560
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเข้าร่วมกิจกรรมประจำปีการศึกษา 2560
 
 
ดาวน์โหลดฉบับ pdf >> https://drive.google.com/open?id=0B8r4jdF0krlPNFJsWTFfLU9mczg
 
     
   


กองพัฒนานักศึกษา (ฝ่ายกีฬาและกิจกรรมนักศึกษา)
744 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร. 044-233000 ต่อ 2353, โทรสาร. 044-253965
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน