Login
 
Username:
Password:
 
สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน ติดต่อ
044-233000 ต่อ 2353
หรือ facebook/แผนกงานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา

ค้นหาและลงทะเบียนกิจกรรม
ข่าว / ประกาศ

     
  นักศึกษาที่เข้าใช้ระบบกิจกรรมไม่ได้  
     
 

นักศึกษาที่เข้าใช้ระบบกิจกรรมไม่ได้ เช่น สมัครไม่ทัน สมัครผิด หรือลืมรหัสผ่าน ให้ติดต่อขอแก้ไขด้วยตนเองที่ แผนกงานกิจกรรมนักศึกษา ชั้น 2 กองพัฒนานักศึกษาในวัน เวลา ราชการ เนื่องจากรหัสผ่านเป็นความลับส่วนบุคคล จึงขอให้นักศึกษาต้องเข้ามาติดต่อด้วยตนเอง 

 
     
   


กองพัฒนานักศึกษา (ฝ่ายกีฬาและกิจกรรมนักศึกษา)
744 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร. 044-233000 ต่อ 2353, โทรสาร. 044-253965
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน