Login
 
Username:
Password:
 
สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน ติดต่อ
044-233000 ต่อ 2353
หรือ facebook/แผนกงานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา

ค้นหาและลงทะเบียนกิจกรรม
ข่าว / ประกาศ

     
  คู่มือกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ดาวน์โหลด ฉบับ pfd.  
     
 

กดดาวน์โหลดคู่มือกิจกรรมนักศึกษา มทร.อีสาน นครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2563

https://drive.google.com/file/d/1NaJM8oBkS2u_HFj4AskgnVzo_D9DpfJm/view?usp=sharing

 

 
     
   


กองพัฒนานักศึกษา (ฝ่ายกีฬาและกิจกรรมนักศึกษา)
744 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร. 044-233000 ต่อ 2353, โทรสาร. 044-253965
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน