Login
 
Username:
Password:
 
สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน ติดต่อ
044-233000 ต่อ 2353
หรือ facebook/แผนกงานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา

ค้นหาและลงทะเบียนกิจกรรม
ข่าว / ประกาศ

 
สมัครสมาชิก
 
 สมัครสมาชิก
บัญชีสำหรับเข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้ : * (กรอกเลขประจำตัวนักศึกษา 13 หลัก ไม่ต้องมีเครื่องหมาย "-")
 
รหัสผ่าน : * (กรอกได้เฉพาะ A-Z, a-z, 0-9 จำนวนไม่น้อยกว่า 4 ตัวอักษร)
ยืนยันรหัสผ่าน : * (กรอกได้เฉพาะ A-Z, a-z, 0-9 จำนวนไม่น้อยกว่า 4 ตัวอักษร)
อีเมล์ : *

ข้อมูลนักศึกษา  
รหัสนักศึกษา : *
คำนำหน้าชื่อ : *
ชื่อ (ไทย) : *
นามสกุล (ไทย) : *
ชื่อ (อังกฤษ) : *
นามสกุล (อังกฤษ) : *
ระดับการศึกษา :
คณะ : *
สาขา :
ภาค : ปกติ สมทบ *
เบอร์โทร :
เบอร์มือถือ : *
   
 


กองพัฒนานักศึกษา (ฝ่ายกีฬาและกิจกรรมนักศึกษา)
744 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร. 044-233000 ต่อ 2353, โทรสาร. 044-253965
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน